Paano Mag-papalit ng Account Name?

Kumuha ng Change of Name Application Form sa Institutional Services Department (ISD) o sa pinaka malapit na Consumer Assistance Office (CAO) sa inyong lugar.

Mag-attach ng supporting Documents:

  • Deed of Sale / Certification sa Barangay
  • Death Certificate / Certification sa Barangay
  • Kasulatan o Special Power of Attorney (SPA)
  • Cedula / Community Tax Certificate ng nag-apply.

Pumunta sa Field Operations Department (FOD) o sa CAO para sa Clearance.

Bayaran ang mga sumusunod
Membership Fee50.00
Processing Fee50.00
Notarial Fee120.00
Vat8.40
Clearance Fee20.00
Membership I.D.80.00
328.40
Ang bayaran sa Membership I.D. ay para lang sa wala pang I.D.